Dokumenty, informacje, zasady

Dokumenty, informacje, zasady

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2019/2020

 

A K T U A L N O Ś C I

-- (26.08.2019) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruszają konsultacje Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020 (ZARZĄDZENIE NR 211/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA). Konsultacje będą prowadzone na podstawie Uchwały Nr X/115/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego.

 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2020 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 500 000,00 przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Na zadania o charakterze ogólnogminnym planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 500 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

 

Na zadania o charakterze lokalnym planuje się środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 30 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

 

Projekty zadań do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie od 2 do 30 września 2019 r.

Wzór Formularz zgłoszeniowego BO na 2020 (.dox)

Wzór Formularz zgłoszeniowego BO na 2020 (.pdf)

Wzór listy poparcia BO na 2020 (.dox)

Wzór listy poparcia BO na 2020 (.pdf)

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2018/2019

 

A K T U A L N O Ś C I

-- (09.10.2018) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znamy już wyniki głosowania:

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 - lokalne

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 - ogólnogminne

Lista zadań lokalnych wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019

Lista zadań ogólnogminnych wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019

 

 

-- (30.07.2018) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 165/2018 w sprawie wzoru ankiety oraz szczegółowej procedury głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019

-- (04.07.2018) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019.

Zarządzenie nr 136/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019

-- (04.06.2018) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2018/2019

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane zadania wyłącznie o charakterze inwestycyjnym.

1. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2019 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 760 000,00 zł przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.
2. Na zadania ogólnogminne planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Na zadania lokalne planuje się środki w łącznej kwocie 760 000,00 zł.
4. Na zadania lokalne, służące mieszkańcom jednej jednostki pomocniczej Gminy ustala się limit w kwocie do 40 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 1, w terminie określonym w ust. 2.

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego biegnie od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

Nie podlegają rozpatrzeniu propozycje zadań do budżetu obywatelskiego złożone poza terminem określonym w ust 2.

Uchwała nr XXXVIII/444/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce    |    Zarządzenie nr 114/2018 - ogłoszenie konsultacji WBO na rok 2019

Lista poparcia.PDF    |    Lista poparcia.RTF

Propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019.PDF    |    Propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019.RTF

Budżet obywatelski, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu, o wydaniu której zdecydują sami mieszkańcy miasta i gminy Wieliczka.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który ukończył 16 lat.

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2017

-- (31.05.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

Zadania przyjęte do realizacji.pdf    |    Zadania nieprzyjęte do realizacji.pdf  |                                             Więcej informacji ...

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE ( 19.05.2017 )

-- (05.04.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy zainteresowanych na konsultacje w dniu 10 kwietnia 2017 r., w godz. od 15:00 do 17:30 do do Biura Rady Miejskiej w Wieliczce przy ul Powstania Warszawskiego 1.

-- (01.04.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać w terminie od 1 do 24 kwietnia 2017 r.,  poprzez złożenie wniosku, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017”.

Propozycję zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który najpóźniej w dniu zgłoszenia wniosku ukończył 16 lat.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017 wraz z załącznikami (wnioskiem, listą poparcia wniosku, ankietą do oceny zadań) dostępny jest w siedzibie Zespołu ds Profilaktyki Urzedu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Pocztowa 1, w godzinach pracy Urzędu, oraz pod poniższymi linkami.

Regulamin.odt  |  Wniosek.odt  | Ankieta.odt  | Lista-mieszkancow.odt

-- (15.02.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017 oraz zwraca się o zgłaszanie propozycji zmian do powyższego projektu.

Mieszkańcy Gminy Wieliczka, którzy ukończyli 16 lat, mogą zgłaszać uwagi i propozycje zmian do Regulaminu w terminie do 7 marca 2017 r.:
1) osobiście poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, pisma z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017 - konsultacje projektu Regulaminu”;
2) listownie, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017 - konsultacje projektu Regulaminu”;
3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: magistrat@wieliczka.eu, przy czym w temacie wiadomości należy wpisać „Budżet Obywatelski 2017 - konsultacje projektu Regulaminu”.

Projekt Regulaminu 2017.pdf

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2015/2016

nabór i głosowanie  |  wyniki

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2014

nabór  |  głosowanie  |  wyniki