Dokumenty, informacje, zasady

Dokumenty, informacje, zasady

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2022/2023

 

A K T U A L N O Ś C I

 

-- (28.11.2022) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znamy już wyniki głosowania:

 

Na zadania o charakterze ogólnogminnym przewidziano 1 000 000,00 zł, natomiast na zadania o charakterze lokalnym przeznaczono środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł.

 

BO 2022/2023 - Rekomendowane do realizacji - zadania lokalne

BO 2022/2023 - Rekomendowane do realizacji - zadania ogólnogminne

BO 2022/2023 - Wyniki - zadania lokalne

BO 2022/2023 - Wyniki - zadania ogólnogminne

 

 

-- (29.09.2022) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgłoszono 33 propozycje zadań.

 

Lista zadańa Wielickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 r.

BO 2023 - Lista zadań lokalnych

BO 2023 - Lista zadań ogólnogminnych

BO 2023 - Lista zadań zgłoszonych

BO 2023 - Lista zadań ocenionych negatywnie

Zarządzenie nr 298/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

 

Głosowanie potrwa od 1 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

 

G Ł O S O W A N I E

 

>> Online <<

 

>> BO 2023 Karta do głosowania <<

 

-- (17.06.2022) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ruszają konsultacje Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2023 (ZARZĄDZENIE NR 191/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2023). Konsultacje będą prowadzone na podstawie UCHWAŁY NR X/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego.

 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2022 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 500 000,00 przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Na zadania o charakterze ogólnogminnym planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 500 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

Na zadania o charakterze lokalnym planuje się środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 50 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

Projekty zadań do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 3 września 2022 r.

 

Wzór Formularz zgłoszeniowego WBO na 2023 (.dox)

Wzór Formularz zgłoszeniowego WBO na 2023 (.pdf)

- - - - -

Wzór listy poparcia WBO na 2023 (.dox)

Wzór listy poparcia WBO na 2023 (.pdf)

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2021/2022

 

A K T U A L N O Ś C I

 

-- (29.12.2021) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znamy już wyniki głosowania:

 

Na zadania o charakterze ogólnogminnym przewidziano 1 000 000,00 zł, natomiast na zadania o charakterze lokalnym przeznaczono środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł.

 

BO 2022 - Rekomendowane do realizacji - zadania lokalne

BO 2022 - Rekomendowane do realizacji - zadania ogólnogminne

BO 2022 - Wyniki - zadania lokalne

BO 2022 - Wyniki - zadania ogólnogminne

 

 

-- (12.10.2021) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszono 40 propozycji zadań.

 

Wartość szacunkowa wszystkich propozycji zadań: 2 876 675,20 zł.

2 propozycje zadań otrzymały negatywną ocenę formalną, pozostałe 38 propozycji pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną.

Do głosowania przeszły 4 propozycje zadań ogólnogminnych o szacunkowej łącznej wartości 1 272 032,92 zł, oraz 34 propozycje zadań lokalnych o szacunkowej łącznej wartości 1 505 030,38 zł.

 

Głosowanie potrwa od 14 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

 

Lista zadańa Wielickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r.

BO 2022 - Lista zadań lokalnych

BO 2022 - Lista zadań ogólnogminnych

BO 2022 - Lista zadań zgłoszonych

BO 2022 - Lista zadań ocenionych negatywnie

Zarządzenie nr 221/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

 

G Ł O S O W A N I E

 

>> Online <<

 

>> BO 2022 Karta do głosowania <<

 

-- (02.07.2021) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ruszają konsultacje Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2022 (ZARZĄDZENIE NR 140/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2022). Konsultacje będą prowadzone na podstawie UCHWAŁY NR X/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego.

 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2022 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 500 000,00 przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Na zadania o charakterze ogólnogminnym planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 500 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

Na zadania o charakterze lokalnym planuje się środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 50 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

Projekty zadań do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 3 września 2021 r.

 

Wzór Formularz zgłoszeniowego WBO na 2022 (.dox)

Wzór Formularz zgłoszeniowego WBO na 2022 (.pdf)

- - - - -

Wzór listy poparcia WBO na 2022 (.dox)

Wzór listy poparcia WBO na 2022 (.pdf)

 

 

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2020/2021

 

A K T U A L N O Ś C I

-- (05.04.2021) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znamy już wyniki głosowania:

 

BO 2021 - Rekomendowane do realizacji - zadania lokalne

BO 2021 - Rekomendowane do realizacji - zadania ogólnogminne


 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO 2021 - Wyniki - zadania lokalne

BO 2021 - Wyniki - zadania ogólnogminne

 

-- (12.03.2021) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 marca 2021 r. rozpocznie się głosowanie na zadania złożone do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2020-2021. Głosować można online lub wypełniając ankiety ręcznie i składając na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1.

 

Lista zadańa Wielickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r.

BO 2021 - Lista zadań lokalnych

BO 2021 - Lista zadań ogólnogminnych

BO 2021 - Lista zadań zgłoszonych

BO 2021 - Lista zadań ocenionych negatywnie

Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

 

-- (23.09.2020) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruszają konsultacje Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020 (ZARZĄDZENIE NR 182/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2021). Konsultacje będą prowadzone na podstawie UCHWAŁY NR X/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego.

 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2020 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 500 000,00 przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Na zadania o charakterze ogólnogminnym planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 500 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

Na zadania o charakterze lokalnym planuje się środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 30 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

Projekty zadań do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 23 paźdxiernika 2019 r.

 

Wzór Formularz zgłoszeniowego WBO na 2021 (.dox)

Wzór Formularz zgłoszeniowego WBO na 2021 (.pdf)

- - - - -

Wzór listy poparcia WBO na 2021 (.dox)

Wzór listy poparcia WBO na 2021 (.pdf)

 

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2019/2020

 

A K T U A L N O Ś C I

-- (26.08.2019) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruszają konsultacje Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020 (ZARZĄDZENIE NR 211/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA). Konsultacje będą prowadzone na podstawie Uchwały Nr X/115/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego.

 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2020 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 500 000,00 przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Na zadania o charakterze ogólnogminnym planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 500 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

Na zadania o charakterze lokalnym planuje się środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 30 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

Projekty zadań do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie od 2 do 30 września 2019 r.

 

Wzór Formularz zgłoszeniowego BO na 2020 (.dox)

Wzór Formularz zgłoszeniowego BO na 2020 (.pdf)

- - - - -

Wzór listy poparcia BO na 2020 (.dox)

Wzór listy poparcia BO na 2020 (.pdf)

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2018/2019

 

A K T U A L N O Ś C I

-- (09.10.2018) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znamy już wyniki głosowania:

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 - lokalne

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 - ogólnogminne

Lista zadań lokalnych wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019

Lista zadań ogólnogminnych wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019

 

 

-- (30.07.2018) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 165/2018 w sprawie wzoru ankiety oraz szczegółowej procedury głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019

-- (04.07.2018) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019.

Zarządzenie nr 136/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019

-- (04.06.2018) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2018/2019

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane zadania wyłącznie o charakterze inwestycyjnym.

1. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2019 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 760 000,00 zł przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.
2. Na zadania ogólnogminne planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Na zadania lokalne planuje się środki w łącznej kwocie 760 000,00 zł.
4. Na zadania lokalne, służące mieszkańcom jednej jednostki pomocniczej Gminy ustala się limit w kwocie do 40 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 1, w terminie określonym w ust. 2.

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego biegnie od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

Nie podlegają rozpatrzeniu propozycje zadań do budżetu obywatelskiego złożone poza terminem określonym w ust 2.

Uchwała nr XXXVIII/444/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce    |    Zarządzenie nr 114/2018 - ogłoszenie konsultacji WBO na rok 2019

Lista poparcia.PDF    |    Lista poparcia.RTF

Propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019.PDF    |    Propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019.RTF

Budżet obywatelski, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu, o wydaniu której zdecydują sami mieszkańcy miasta i gminy Wieliczka.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który ukończył 16 lat.

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2017

-- (31.05.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

Zadania przyjęte do realizacji.pdf    |    Zadania nieprzyjęte do realizacji.pdf  |                                             Więcej informacji ...

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE ( 19.05.2017 )

-- (05.04.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy zainteresowanych na konsultacje w dniu 10 kwietnia 2017 r., w godz. od 15:00 do 17:30 do do Biura Rady Miejskiej w Wieliczce przy ul Powstania Warszawskiego 1.

-- (01.04.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać w terminie od 1 do 24 kwietnia 2017 r.,  poprzez złożenie wniosku, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017”.

Propozycję zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który najpóźniej w dniu zgłoszenia wniosku ukończył 16 lat.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017 wraz z załącznikami (wnioskiem, listą poparcia wniosku, ankietą do oceny zadań) dostępny jest w siedzibie Zespołu ds Profilaktyki Urzedu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Pocztowa 1, w godzinach pracy Urzędu, oraz pod poniższymi linkami.

Regulamin.odt  |  Wniosek.odt  | Ankieta.odt  | Lista-mieszkancow.odt

-- (15.02.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017 oraz zwraca się o zgłaszanie propozycji zmian do powyższego projektu.

Mieszkańcy Gminy Wieliczka, którzy ukończyli 16 lat, mogą zgłaszać uwagi i propozycje zmian do Regulaminu w terminie do 7 marca 2017 r.:
1) osobiście poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, pisma z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017 - konsultacje projektu Regulaminu”;
2) listownie, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017 - konsultacje projektu Regulaminu”;
3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: magistrat@wieliczka.eu, przy czym w temacie wiadomości należy wpisać „Budżet Obywatelski 2017 - konsultacje projektu Regulaminu”.

Projekt Regulaminu 2017.pdf

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2015/2016

nabór i głosowanie  |  wyniki

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2014

nabór  |  głosowanie  |  wyniki