Zgłoszone zadania

Zgłoszone zadania

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2022/2023

 

-- (29.09.2022) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgłoszono 33 propozycje zadań.

 

Lista zadańa Wielickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 r.

BO 2023 - Lista zadań lokalnych

BO 2023 - Lista zadań ogólnogminnych

BO 2023 - Lista zadań zgłoszonych

BO 2023 - Lista zadań ocenionych negatywnie

Zarządzenie nr 298/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

 

Głosowanie potrwa od 1 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

 


 

G Ł O S O W A N I E

 

>> Online <<

 

>> BO 2023 Karta do głosowania <<

 

 

-- (17.06.2022) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>>> w trakcie <<<

 

 

 

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2021/2022

 

-- (12.10.2021) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszono 40 propozycji zadań.

 

Lista zadańa Wielickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r.

BO 2022 - Lista zadań lokalnych

BO 2022 - Lista zadań ogólnogminnych

BO 2022 - Lista zadań zgłoszonych

BO 2022 - Lista zadań ocenionych negatywnie

Zarządzenie nr 221/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

 

G Ł O S O W A N I E

(zakończone)

>> Online <<

 

>> BO 2022 Karta do głosowania <<

 

-- (02.07.2021) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy
w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie od 2 lipca 2021 r. do dnia 3 września 2021 r.

Nie podlegają rozpatrzeniu projekty zadań do budżetu obywatelskiego złożone po powyąszym terminie.

 

 

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2020/2021

 

Lista zadańa Wielickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r.

BO 2021 - Lista zadań lokalnych

BO 2021 - Lista zadań ogólnogminnych

 

BO 2021 - Lista zadań zgłoszonych

BO 2021 - Lista zadań ocenionych negatywnie

 

GŁOSOWANIE (zakończone)

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2019/2020

 

Projekty zadań do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego będzie można składać w terminie od 2 do 30 września 2019 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 ... lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

 

Lista zgłoszonych projektów zadań:

Lp.

Nazwa zadania

 1.  

Utwardzone pobocze dla ulicy Wygoda Wieliczka (od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Potrzask)

 1.  

Budowa placu zabaw w Golkowicach - "Lasowice"

 1.  

Budowa zatoki "Kiss and drive" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce

 1.  

Modernizacja oraz montaż kontenera socjalnego na boisku sportowym os. Lekarka

 1.  

Budowa osiedlowych tężni solankowych na os. Wincentego Pola oraz Tadeusza Kościuszki na działkach nr 517 i 37/84 w Wieliczce

 1.  

Rozbudowa skateparku przy Miasteczku Ruchu Drogowego na ul. Jedynaka w Wieliczce

 1.  

Remont łazienek uczniowskich w Szkole podstawowej nr 2 w Wieliczce

 1.  

Budowa elementów małej architektury na działce nr 146/1 w Pawlikowicach

 1.  

Czyste powietrze wolne od smogu w każdym przedszkolu i szkole podstawowej w Gminie Wieliczka dzięki zakupowi i eksploatacji oczyszczaczy powietrza

 1.  

Bezpieczniej przy Szkole w Grajowie

 1.  

Odnowa malowidła 3D "Solny świat" na Rynku Górnym w Wieliczce

 1.  

Przystosowanie Sali lekcyjnej do pracowni językowej w szkole w Mietniowie

 1.  

Park linowy – dla dzieci, młodzieży umieszczony na placu zabaw osiedla Lekarka przy ul. Warzyckiej, 32-020 Wieliczka

 1.  

Remont drogi na działkach nr 938/9, nr 939/3 w Węgrzcach Wielkich (przysiółek "Oliwkowa")

 1.  

Zakup podestu tanecznego na cele organizacji wydarzeń kulturalnych w Mietniowie

 1.  

Budowa dwóch wiat przystankowych i oznakowanie przystanków autobusowych na terenie wsi Grabówki

 1.  

"Znam swój kraj." Wycieczka krajoznawcza uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach do Trójmiasta

 1.  

Zakup urządzeń dmuchanych dla dzieci

 1.  

Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa oświetlenia przy boisku piłkarskim w Chorągwicy.

 1.  

Budowa na placu zabaw w Golkowicach zabawek: szałasu, miejsca do gry w chińczyka oraz innych obiektów małej architektury, posadzenie zieleni oraz realizacja dodatkowego oświetlenia

 1.  

Budowa na placu zabaw w Golkowicach labiryntu, szachownicy oraz innych elementów małej architektury

 1.  

Modernizacja drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Golkowicach oraz stworzenie wielofunkcyjnego placu dla mieszkańców przed szkołą oraz remizą

 1.  

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy WDK w Małej Wsi

 1.  

KS Wilga Koźmice Wielkie - Modernizacja obiektu sportowego

 1.  

Monitoring placu rekreacyjnego w Podstolicach

 1.  

Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji świetlicy wiejskiej w sołectwie Koźmice Małe

 1.  

Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Brzegach

 1.  

Remont filii bibliotecznej nr 7 w Węgrzcach Wielkich 359

 1.  

Budowa "Osiedlowej siłowni plenerowej"

 1.  

Wodny plac zabaw dla dzieci

 1.  

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561040K

 1.  

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi dz. Nr371/2 i 370/12 w Wieliczce ul. Krakowska (krakowska boczna) - osiedle Krakowskie Przedmieście

 1.  

Orkiestra Koźmice - Zakup wysokiej klasy instrumentów muzycznych dla orkiestry działającej na terenie gminy Wieliczka

 1.  

Defibrylator w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowie

 1.  

Modernizacja ulicy Prusa (Boczna)

 1.  

Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Czarnochowskiej na odcinku od ulicy Konopnickiej do mostu drogowego

 1.  

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Grajów, Dobranowice, Raciborsko, Jankówka

 1.  

Zakup i montaż 2-ch progów zwalniających wraz z oznakowaniem przy ul. Granicznej w Wieliczce

 1.  

Wykonanie klatki schodowej na poddasze w świetlicach środowiskowych w miejscowości Mietniów i Sułków

 1.  

Remont filii bibliotecznej nr 1 na os. Kościuszki 8

 1.  

Tor do rowerowej dyscypliny olimpijskiej BMX Race

 1.  

Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa

 1.  

Baw się nauką - rozbudzanie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi i inspirowanie do pogłębiania wiedzy u uczniów SP-2 w Wieliczce

 1.  

Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach

 1.  

Alternatywa dla najmniejszych - rampa terenowa dla wózków

 1.  

Zagospodarowanie działki nr. 343/2 w Raciborsku na potrzeby sołectwa

 1.  

Zakup kosiarki wielozadaniowej dla LKS „Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie

 1.  

Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Raciborsko

 1.  

Budowa elementów małej architektury na działce nr 142/5 w Sierczy

 1.  

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego niedaleko Czarnego Lasu k. boiska KS Wilga w Koźmicach Wielkich

 1.  

Wykonanie klimatyzacji w klasach w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich

 1.  

Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja placu zabaw w Mietniowie

 1.  

Modernizacja boiska LKS Śledziejowice

 1.  

Kładka dla pieszych ze ścieżką rowerową, łącząca os. Bogucice z areną lekkoatletyczną

 1.  

Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich

 1.  

Park Królewski - plac zabaw i tereny rekreacyjne dla mieszkańców osiedli wielorodzinnych w rejonie os. Szymanowskiego, B. Chrobrego, Wł. Jagiełły w Wieliczce wraz z układem komunikacji pieszej

 1.  

Adaptacja poddasza na Harcówkę w Szkole Podstawowej w Gorzkowie

 1.  

Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Byszycach

 1.  

Utworzenie centrum rekreacji u zbiegu ulic: Konopnickiej i Siemiradzkiego

 1.  

Wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego w Podstolicach

 1.  

Zakup sprzętu sportowego oraz drzwi do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie

 1.  

Wykonanie chodnika wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie

 1.  

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561024K w sołectwie Janowice

 1.  

Podniesienia warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa, Byszyce

 1.  

Zakup podestu scenicznego wraz z zadaszeniem estradowym

 1.  

Bezpieczny strażak - zakup hełmów strażackich

 

Lista zadań ogólnogminnych, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną:

Lp.

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt

 1.  

Podniesienia warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa, Byszyce

500 000,00 zł

 1.  

Adaptacja poddasza na Harcówkę w Szkole Podstawowej w Gorzkowie

500 000,00 zł

 1.  

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi dz. Nr371/2 i 370/12 w Wieliczce ul. Krakowska (krakowska boczna) - osiedle Krakowskie Przedmieście

100 000,00 zł

 1.  

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Grajów, Dobranowice, Raciborsko, Jankówka

211 500,00 zł

 1.  

Wykonanie klatki schodowej na poddasze w świetlicach środowiskowych w miejscowości Mietniów i Sułków

288 500,00 zł

 1.  

Odnowa malowidła 3D "Solny świat" na Rynku Górnym w Wieliczce

120 000,00 zł

 1.  

Modernizacja boiska LKS Śledziejowice

150 000,00 zł

 1.  

Wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego w Podstolicach

130 000,00 zł

 1.  

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561024K w sołectwie Janowice

68 500,00 zł

 1.  

Utwardzone pobocze dla ulicy Wygoda Wieliczka (od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Potrzask)

300 000,00 zł

 1.  

Budowa osiedlowych tężni solankowych na os. Wincentego Pola oraz Tadeusza Kościuszki na działkach nr 517 i 37/84 w Wieliczce

500 000,00 zł

 1.  

Rozbudowa skateparku przy Miasteczku Ruchu Drogowego na ul. Jedynaka w Wieliczce

350 000,00 zł

 1.  

Czyste powietrze wolne od smogu w każdym przedszkolu i szkole podstawowej w Gminie Wieliczka dzięki zakupowi i eksploatacji oczyszczaczy powietrza

450 000,00 zł

 1.  

Remont drogi na działkach nr 938/9, nr 939/3 w Węgrzcach Wielkich (przysiółek "Oliwkowa")

45 000,00 zł

 1.  

Modernizacja drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Golkowicach oraz stworzenie wielofunkcyjnego placu dla mieszkańców przed szkołą oraz remizą

300 000,00 zł

 1.  

Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich

500 000,00 zł

 1.  

Park Królewski - plac zabaw i tereny rekreacyjne dla mieszkańców osiedli wielorodzinnych w rejonie os. Szymanowskiego, B. Chrobrego, Wł. Jagiełły w Wieliczce wraz z układem komunikacji pieszej

450 000,00 zł


 

Lista zadań lokalnych, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną:

Lp.

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt

Jednostka pomocnicza

 1.  

Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Byszycach

30 000,00 zł

sołectwo Byszyce

 1.  

Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa

30 000,00 zł

sołectwo Zabawa

 1.  

Budowa elementów małej architektury na działce nr 142/5 w Sierczy

30 000,00 zł

sołectwo Siercza

 1.  

Zakup sprzętu sportowego oraz drzwi do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie

30 000,00 zł

sołectwo Gorzków

 1.  

Wykonanie chodnika wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie

30 000,00 zł

sołectwo Gorzków

 1.  

Bezpieczniej przy Szkole w Grajowie

30 000,00 zł

sołectwo Grajów

 1.  

Zakup podestu tanecznego na cele organizacji wydarzeń kulturalnych w Mietniowie

27 874,24 zł

sołectwo Mietniów

 1.  

Zakup urządzeń dmuchanych dla dzieci

29 961,00 zł

sołectwo Grabie

 1.  

Monitoring placu rekreacyjnego w Podstolicach

30 000,00 zł

sołectwo Podstolice

 1.  

Defibrylator w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowie

9 500,00 zł

sołectwo Sułków

 1.  

Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Brzegach

30 000,00 zł

sołectwo Brzegi

 1.  

"Znam swój kraj." Wycieczka krajoznawcza uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach do Trójmiasta

30 000,00 zł

sołectwo Janowice

 1.  

Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji świetlicy wiejskiej w sołectwie Koźmice Małe

30 000,00 zł

sołectwo Koźmice Małe

 1.  

Budowa elementów małej architektury na działce nr 146/1 w Pawlikowicach

30 000,00 zł

sołectwo Pawlikowice

 1.  

Budowa dwóch wiat przystankowych i oznakowanie przystanków autobusowych na terenie wsi Grabówki

30 000,00 zł

sołectwo Grabówki

 1.  

Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa oświetlenia przy boisku piłkarskim w Chorągwicy.

30 000,00 zł

sołectwo Chorągwica

 1.  

Budowa na placu zabaw w Golkowicach zabawek: szałasu, miejsca do gry w chińczyka oraz innych obiektów małej architektury, posadzenie zieleni oraz realizacja dodatkowego oświetlenia

30 000,00 zł

sołectwo Golkowice

 1.  

Budowa na placu zabaw w Golkowicach labiryntu, szachownicy oraz innych elementów małej architektury

30 000,00 zł

sołectwo Golkowice

 1.  

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego niedaleko Czarnego Lasu k. boiska KS Wilga w Koźmicach Wielkich

30 000,00 zł

sołectwo Koźmice Wielkie

 1.  

Budowa placu zabaw w Golkowicach - "Lasowice"

30 000,00 zł

sołectwo Golkowice

 1.  

Zagospodarowanie działki nr. 343/2 w Raciborsku na potrzeby sołectwa

30 000,00 zł

sołectwo Raciborsko

 1.  

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561040K

30 000,00 zł

sołectwo Gorzków

 1.  

Remont filii bibliotecznej nr 1 na os. Kościuszki 8

30 000,00 zł

osiedle
Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego

 1.  

Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach

29 950,00 zł

sołectwo Śledziejowice

 1.  

Zakup kosiarki wielozadaniowej dla LKS „Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie

29 000,00 zł

sołectwo Węgrzce Wielkie

 1.  

Remont filii bibliotecznej nr 7 w Węgrzcach Wielkich 359

30 000,00 zł

sołectwo Węgrzce Wielkie

 1.  

Budowa "Osiedlowej siłowni plenerowej"

30 000,00 zł

osiedle Krzyszkowice

 1.  

Budowa zatoki "Kiss and drive" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce

30 000,00 zł

osiedle Zadory

 1.  

Remont łazienek uczniowskich w Szkole podstawowej nr 2 w Wieliczce

29 984,56 zł

osiedle Śródmieście

 1.  

KS Wilga Koźmice Wielkie - Modernizacja obiektu sportowego

30 000,00 zł

sołectwo Koźmice Wielkie

 1.  

Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Raciborsko

30 000,00 zł

sołectwo Raciborsko

 1.  

Bezpieczny strażak - zakup hełmów strażackich

29 040,00 zł

sołectwo Czarnochowice

 1.  

Modernizacja ulicy Prusa (Boczna)

30 000,00 zł

osiedle Zadory

 1.  

Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Czarnochowskiej na odcinku od ulicy Konopnickiej do mostu drogowego

30 000,00 zł

osiedle Zadory

 1.  

Baw się nauką - rozbudzanie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi i inspirowanie do pogłębiania wiedzy u uczniów SP-2 w Wieliczce

30 000,00 zł

osiedle Śródmieście

 1.  

Utworzenie centrum rekreacji u zbiegu ulic: Konopnickiej i Siemiradzkiego

30 000,00 zł

osiedle Zadory

 1.  

Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni językowej w szkole w Mietniowie

27 000,00 zł

sołectwo Mietniów

 1.  

Wykonanie klimatyzacji w klasach w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich

30 000,00 zł

sołectwo Węgrzce Wielkie

 1.  

Zakup podestu scenicznego wraz z zadaszeniem estradowym

29 978,74 zł

osiedle Krzyszkowice


 

Lista zadań lokalnych, które uzyskały negatywną ocenę formalną lub merytoryczną:

Lp.

Nazwa zadania

Uzasadnienie

 1.  

Modernizacja oraz montaż kontenera socjalnego na boisku sportowym os. Lekarka

Negatywna ocena merytoryczna.

Brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku budżetowego.

 1.  

Park linowy – dla dzieci, młodzieży umieszczony na placu zabaw osiedla Lekarka przy ul. Warzyckiej, 32-020 Wieliczka

Negatywna ocena merytoryczna.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wskazany przez wnioskodawcę przekracza limit określony w § 2 ust. 3 zarządzenia nr 211/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020

 1.  

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy WDK w Małej Wsi

Negatywna ocena formalna.

Brak listy mieszkańców popierających projekt zadania.

 1.  

Wodny plac zabaw dla dzieci

Negatywna ocena merytoryczna.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wskazany przez wnioskodawcę przekracza limit określony w § 2 ust. 2 zarządzenia nr 211/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020

 1.  

Orkiestra Koźmice - Zakup wysokiej klasy instrumentów muzycznych dla orkiestry działającej na terenie gminy Wieliczka

Negatywna ocena formalna.

Projekt zadania nie został zgłoszony przez mieszkańca.

 1.  

Zakup i montaż 2-ch progów zwalniających wraz z oznakowaniem przy ul. Granicznej w Wieliczce

Negatywna ocena merytoryczna. Projekt zadanie nie jest możliwy do wykonania (droga szutrowa).

 1.  

Tor do rowerowej dyscypliny olimpijskiej BMX Race

Negatywna ocena merytoryczna.

Projekt zadania niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 1.  

Alternatywa dla najmniejszych - rampa terenowa dla wózków

Negatywna ocena merytoryczna.

Projekt zadanie nie jest wykonalny technicznie.

 1.  

Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja placu zabaw w Mietniowie

Negatywna ocena merytoryczna.

Projekt zadanie nie jest wykonalny technicznie.

 1.  

Kładka dla pieszych ze ścieżką rowerową, łącząca os. Bogucice z areną lekkoatletyczną

Negatywna ocena merytoryczna.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wskazany przez wnioskodawcę przekracza limit określony w § 2 ust. 2 zarządzenia nr 211/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020. Projekt zadania nie należy do zadań własnych Gminy.


 

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2018/2019

 

>> ROZSTRZYGNIĘTY (wyniki głosowania) <<

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 Lista zadań o charakterze lokalnym przyjęta do głosowania po dokonaniu weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 (.PDF)

L.p.1

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt realizacji

Liczba mieszkańców Gminy Wieliczka popierających propozycję zadania (po weryfikacji)

1

Utworzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Grajowie

40 000,00 zł

323

2

Modernizacja pracowni komputerowej w szkole podstawowej w Gorzkowie

40 000,00 zł

78

3

Utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Gorzkowie

40 000,00 zł

78

4

Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie

40 000,00 zł

44

5

Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa

39 500,00 zł

35

6

Zakup i montaż parku linowego na osiedlowym placu zabaw - Wieliczka osiedle Lekarka

39 126,40 zł

30

7

Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach

40 000,00 zł

30

8

Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku

40 000,00 zł

30

9

Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka

40 000,00 zł

28

10

Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w SP nr 2 w Wieliczce

37 822,40 zł

27

11

Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych

11 000,00 zł

27

12

Modernizacja rzutni pchnięcia kulą

40 000,00 zł

27

13

Budowa chodnika i uporządkowanie terenu celem połączenia ul.Mieszka I z ul.Sadową

40 000,00 zł

26

14

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach

37 000,00 zł

23

15

Rozbudowa istniejącego parkingu na działce 344/2 w Janowicach gm. Wieliczka

40 000,00 zł

22

16

Wykonanie zadaszenia tarasu na obiekcie Domu Kultury w Brzegach oraz modernizacja balustrady wokół budynku

39 603,00 zł

20

17

Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os.Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki

21 433,00 zł

20

18

Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Grabiu

39 200,10 zł

19

19

Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich

40 000,00 zł

19

20

Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki

25 000,00 zł

18

21

Poszerzenie placu zabaw przy szkole w Golkowicach

40 000,00 zł

18

22

Budowa oświetlenia placu postojowego przy ulicy Słowackiego

40 000,00 zł

16

23

Zakup sceny plenerowej w Czarnochowicach

39 800,00 zł

15

24

Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. Położonej na terenie wsi Grabówki

25 000,00 zł

15

25

Zakup wiat przystankowych zaopatrzonych w systemy fotowoltaiczne wspomagające oświetlenie na terenie wsi Grabówki

40 000,00 zł

15

26

Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout

40 000,00 zł

15

27

Zakup kompletu tablic informacyjnych z nazwami przysiółków/ulic w miejscowości Czarnochowice

17 000,00 zł

15

28

Modernizacja Domu Ludowego oraz terenu wokół tego obiektu w Wieliczce, osiedle Krzyszkowice

40 000,00 zł

15

29

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561034K w Gorzkowie

40 000,00 zł

15

30

Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Śledziejowicach

30 000,00 zł

15

31

Budowa sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych w ciągu ul.Krzyszkowickiej

37 000,00 zł

15

32

Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole w Mietniowie

37 600,00 zł

15

 

1 O kolejności na liście zadań o jednakowej liczbie podpisów popierających zadanie zadecydowało losowanie, zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu.

 

Lista zadań o charakterze ogólnogminnym przyjęta do głosowania po dokonaniu weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 (.PDF)

L.p.1

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt realizacji

Liczba mieszkańców Gminy Wieliczka popierających propozycję zadania (po weryfikacji)

1

Utworzenie ogrodu biblijnego w Raciborsku

100 000,00 zł

263

2

Wykonanie trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Byszycach oraz modernizacja trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Koźmicach Wielkich

905 000,00 zł

183

3

Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa

445 000,00 zł

161

4

Adaptacja poddaszy w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Mietniów, Sułków i Sygneczów

300 000,00 zł

149

5

Adaptacja poddasza na cele użytkowe, w tym dla osób niepełnosprawnych budynku świetlicy w Bogucicach, ul.Reformacka 76

750 000,00 zł

106

6

Zakup zadaszonej sceny plenerowej wykorzystywanej na cele wydarzeń kulturalnych

60 000,00 zł

102

7

Modernizacja boiska sportowego LKS "Węgrzcanka" Węgrzce Wielkie

190 000,00 zł

50

8

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 560912K w Podstolicach

369 600,00 zł

45

9

Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany

350 000,00 zł

38

10

Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z układem komunikacyjnym na osiedlu Kościuszki-Przyszłość-Szymanowskiego

275 000,00 zł

34

11

Budowa wiaty składowej -etap II

79 990,00 zł

30

12

Budowa chodnika oraz oznakowanie pionowe i poziome w ciągu działki 139/3 w Sierczy

46 500,00 zł

29

13

Budowa wieży widokowej w Janowicach

500 000,00 zł

22

14

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561024K w miejscowości Janowice

98 000,00 zł

21

15

Budowa przejścia dla pieszych w ciagu DW-964 odcinek 270, km 0,3

63 770,00 zł

19

16

Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej w Koźmicach Małych

36 000,00 zł

18

17

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 964 na odcinku 270km 0,3 do 270km 0,5

126 650,00 zł

18

18

Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul.Niepołomskiej z DK 94

10 500,00 zł

18

19

Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w budynku "Solnego Miasta"

243 790,00 zł

18

20

Modernizacja pomieszczeń budynku w Raciborsku na potrzeby filii biblioteki

80 000,00 zł

18

21

Rewitalizacja budynku "Harcówki" przy Domu Ludowym z przeznaczeniem na centrum spotkań mieszkańców osiedla Krzyszkowice w Wieliczce

200 000,00 zł

15


1 O kolejności na liście zadań o jednakowej liczbie podpisów popierających zadanie zadecydowało losowanie, zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu.

 

Lista zadań odrzuconych po dokonaniu weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 (PDF)

L.p.

Nazwa zadania

Przyczyna odrzucenia

1

Przepięcie do sieci miejskiej trzech latarni oświetlających plac stanowiący działkę gminną nr 613/2 w centrum Wieliczki

Wniosek nie spełnia wymogów § 6 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka (Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017r.) – brak wymaganej liczby podpisów osób popierających wniosek

2

Bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci

Wniosek nie spełnia wymogów § 12 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka (Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017r.) – wniosek niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

3

Zainstalowanie monitoringu wizyjnego

Wniosek nie spełnia wymogów § 12 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka (Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017r.) – brak tytułu prawnego do nieruchomości

Wniosek nie spełnia wymogów § 3 Zarządzenia nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka – zadanie nie ma charakteru inwestycyjnego.

4

Park spotkań mieszkańców i miejsce zabaw dla dzieci

Wniosek nie spełnia wymogów § 12 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka (Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017r.) – wniosek niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

5

U Kubusia Puchatka - parking P§R i park linearny na styku osiedli Kościuszki, Krzyszkowice, Przyszłość, Szymanowskiego

Wniosek nie spełnia wymogów § 2 ust. 1, oraz § 12 ust 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka (Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017r.) – ze względu na charakter zadania nie jest możliwa realizacja w ciągu 1 roku budżetowego, realizacja zadania narusza prawa osób trzecich.

 

Lista zmian wprowadzonych w projektach budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 w wyniku weryfikacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wykaz wszystkich zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019.

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2017

Na stronie znajdują się:

I  - Alfabetyczna lista wszystkich zadań opisanych we wnioskach, które wpłyneły do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

II  - Lista zadań wskazanych we wnioskach do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017, które zostały zweryfikowane pozytywnie.

III  - Zadania nie zweryfikowane pozytywnie wraz z uzasadnieniem Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

 

 

- -  ( I )  - - - - - - - - - - - -

Alfabetyczna lista wszystkich zadań opisanych we wnioskach, które wpłyneły do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.


1)  AKTYWNA TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA. Bieszczady - przyroda, kultura, historia

2)  DNI KOŹMIC I OBCHODY 70-LECIA KLUBU SPORTOWEGO WILGA

3)  GMINNY PRZEGLĄD TAŃCÓW I ZABAW LUDOWYCH Z RÓŻNYCH STRON POLSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

4)  HARMONIJNY ROZWÓJ MIASTA OD OD ŚREDNIOWIECZA PO NOWOCZESNĄ AGLOMERACJĘ FUNKCJONUJĄCĄ ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA

5)  INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW BRZEGÓW I GRABIA PRZEZ EDUKACJĘ, KULTURĘ I SPORT

6)  ITEGRACJA MIESZKAŃCÓW OS. KOŚCIUSZKI-PRZYSZŁOŚĆ-SZYMANOWSKIEGO – WARSZTATY KULINARNE, MANUALNE, IMPREZA PLENEROWA

7)  JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM. GIMNAZJALIŚCI POZNAJĄ KULTURĘ I TRADYCJE EUROPEJSKIE

8)  JUBILEUSZ 95–LECIA LKS CZARNOCHOWICE

9)  JUBILEUSZU 145-LECIA SZKOŁY I ROK KOŚCIUSZKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ŹRÓDŁEM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I ŚRODOWISKA LOKALNEGO

10)  KREATYWNE WAKACJE W SIERCZY

11)  KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I MIĘDZYKULTUROWYCH ORAZ POSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ UDZIAŁ W WYCIECZKACH I WARSZTATACH EDUKACYJNYCH

12)  KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ OD NAJMŁODSZYCH LAT POPRZEZ TANIEC REGIONALNY I SZEROKO ROZUMIANĄ KULTURĘ NARODOWĄ

13)  OBJAZDOWA AKCJA CHIPOWANIA ZWIERZĄT W GMINIE WIELICZKA

14)  ORGANIZACJA 12 DNI WĘGRZC WIELKICH 1-2.07.2017 R.

15)  OSIEDLOWY DOM KULTURY

16)  PIKNIK RODZINNY – OBCHODY 70-LECIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO KS GÓRNIK WIELICZKA

17)  POLSKA ZIELONA – Piknik rodzinny dla mieszkańców os. Krzyszkowice

18)  POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU IM. ŚW. ANIELI MERICI SIÓSTR URSZULANEK UR W SIERCZY, EDUKACJA W ZAKRESIE BEZPIECZNEJ DROGI DO DOMU ORAZ BUDOWANIE DOBRYCH NAWYKÓW ZWIAZANYCH Z ZACHOWANIEM NA DRODZE

19)  POWITANIE LATA W MIETNIOWIE - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WSI MIETNIÓW I INNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY WIELICZKA

20)  POZNAJEMY POLSKĘ Z MAMĄ I TATĄ

21)  PÓŁKOLONIA TERAPEUTYCZNA – KONSULTACJE DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ADAPTACJI SPOŁECZNEJ

22)  PROJEKT PRZYRODNIOCZO – EKOLOGICZNY OGRÓD ZMYSŁÓW – PROJEKT EDUKACYJNY WYKORZYSTUJĄCY ELEMENTY HORTITERAPII

23)  Q-LTURALNY GRAJÓW 2017 – WSPÓLNE DZIAŁANIE

24)  RODZINNY FESTYN INTEGRACYJNY NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKIEGO W SIERCZY

25)  SCENA WIELICKA

26)  SMAKI ŻYCIA

27)  SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I TECHNIK HARCERSKICH/SURVIVALOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY WIELICZKA

28)  SZKOŁA ŚLEDZIEJOWICE – MOJĄ PASJĄ

29)  TRADYCJA I PIĘKNO NARODU POLSKIEGO POPRZEZ TANIEC I ŚPIEW NASZYCH PRAOJCÓW

30)  UZDOLNIONA MŁODZIEŻ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

31)  WAKACJE NA SPORTOWO BOISKO – LEKARKA 2017

32)  WAKACYJNY WYJAZD DO STOLICY

33)  WARSZTATY EUROWEEK FORMĄ ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZYCH, INTERPERSONALNYCH I JĘZYKOWYCH UCZNIÓW

34)  WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ – IMPREZY ŚRODOWISKOWE W CZERWCU I WRZEŚNIU …

35)  WYBUDOWANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WÓZKÓW DZIECIĘCYCH

36)  X DNI OSIEDLA KRZYSZKOWICE – JUBILEUSZ 90 LECIA TOWARZYSTWA SPORTOWEGO „WIELICZANKA”

37)  ZABAWA W ZABAWIE

38)  ZAINSTALOWANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

39)  ŻEGNAJ LATO NA ROK W WĘGRZCACH WIELKICH

 

- -  ( II )  - - - - - - - - - - - -

Lista zadań wskazanych we wnioskach do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017, które zostały zweryfikowane pozytywnie ( PDF ).

 

- -  ( III )  - - - - - - - - - - - -

Zadania nie zweryfikowane pozytywnie wraz z uzasadnieniem Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

18)  Poprawa bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu św. Anieli Merici sióstr urszulanek Ur w Sierczy, edukacja w zakresie bezpiecznej drogi do domu oraz budowanie dobrych nawyków związanych z zachowaniem na drodze”

35)  Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych

38)  Zainstalowanie monitoringu wizyjnego