Zgłoszone zadania

Zgłoszone zadania

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2019/2020

(projekty nie zostały jeszcze zgłoszone)

 

Projekty zadań do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego będzie można składać w terminie od 2 do 30 września 2019 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 ... lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

 

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2018/2019

 

>> ROZSTRZYGNIĘTY (wyniki głosowania) <<

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 Lista zadań o charakterze lokalnym przyjęta do głosowania po dokonaniu weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 (.PDF)

L.p.1

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt realizacji

Liczba mieszkańców Gminy Wieliczka popierających propozycję zadania (po weryfikacji)

1

Utworzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Grajowie

40 000,00 zł

323

2

Modernizacja pracowni komputerowej w szkole podstawowej w Gorzkowie

40 000,00 zł

78

3

Utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Gorzkowie

40 000,00 zł

78

4

Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie

40 000,00 zł

44

5

Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa

39 500,00 zł

35

6

Zakup i montaż parku linowego na osiedlowym placu zabaw - Wieliczka osiedle Lekarka

39 126,40 zł

30

7

Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach

40 000,00 zł

30

8

Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku

40 000,00 zł

30

9

Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka

40 000,00 zł

28

10

Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w SP nr 2 w Wieliczce

37 822,40 zł

27

11

Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych

11 000,00 zł

27

12

Modernizacja rzutni pchnięcia kulą

40 000,00 zł

27

13

Budowa chodnika i uporządkowanie terenu celem połączenia ul.Mieszka I z ul.Sadową

40 000,00 zł

26

14

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach

37 000,00 zł

23

15

Rozbudowa istniejącego parkingu na działce 344/2 w Janowicach gm. Wieliczka

40 000,00 zł

22

16

Wykonanie zadaszenia tarasu na obiekcie Domu Kultury w Brzegach oraz modernizacja balustrady wokół budynku

39 603,00 zł

20

17

Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os.Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki

21 433,00 zł

20

18

Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Grabiu

39 200,10 zł

19

19

Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich

40 000,00 zł

19

20

Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki

25 000,00 zł

18

21

Poszerzenie placu zabaw przy szkole w Golkowicach

40 000,00 zł

18

22

Budowa oświetlenia placu postojowego przy ulicy Słowackiego

40 000,00 zł

16

23

Zakup sceny plenerowej w Czarnochowicach

39 800,00 zł

15

24

Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. Położonej na terenie wsi Grabówki

25 000,00 zł

15

25

Zakup wiat przystankowych zaopatrzonych w systemy fotowoltaiczne wspomagające oświetlenie na terenie wsi Grabówki

40 000,00 zł

15

26

Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout

40 000,00 zł

15

27

Zakup kompletu tablic informacyjnych z nazwami przysiółków/ulic w miejscowości Czarnochowice

17 000,00 zł

15

28

Modernizacja Domu Ludowego oraz terenu wokół tego obiektu w Wieliczce, osiedle Krzyszkowice

40 000,00 zł

15

29

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561034K w Gorzkowie

40 000,00 zł

15

30

Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Śledziejowicach

30 000,00 zł

15

31

Budowa sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych w ciągu ul.Krzyszkowickiej

37 000,00 zł

15

32

Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole w Mietniowie

37 600,00 zł

15

 

1 O kolejności na liście zadań o jednakowej liczbie podpisów popierających zadanie zadecydowało losowanie, zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu.

 

Lista zadań o charakterze ogólnogminnym przyjęta do głosowania po dokonaniu weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 (.PDF)

L.p.1

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt realizacji

Liczba mieszkańców Gminy Wieliczka popierających propozycję zadania (po weryfikacji)

1

Utworzenie ogrodu biblijnego w Raciborsku

100 000,00 zł

263

2

Wykonanie trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Byszycach oraz modernizacja trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Koźmicach Wielkich

905 000,00 zł

183

3

Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa

445 000,00 zł

161

4

Adaptacja poddaszy w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Mietniów, Sułków i Sygneczów

300 000,00 zł

149

5

Adaptacja poddasza na cele użytkowe, w tym dla osób niepełnosprawnych budynku świetlicy w Bogucicach, ul.Reformacka 76

750 000,00 zł

106

6

Zakup zadaszonej sceny plenerowej wykorzystywanej na cele wydarzeń kulturalnych

60 000,00 zł

102

7

Modernizacja boiska sportowego LKS "Węgrzcanka" Węgrzce Wielkie

190 000,00 zł

50

8

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 560912K w Podstolicach

369 600,00 zł

45

9

Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany

350 000,00 zł

38

10

Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z układem komunikacyjnym na osiedlu Kościuszki-Przyszłość-Szymanowskiego

275 000,00 zł

34

11

Budowa wiaty składowej -etap II

79 990,00 zł

30

12

Budowa chodnika oraz oznakowanie pionowe i poziome w ciągu działki 139/3 w Sierczy

46 500,00 zł

29

13

Budowa wieży widokowej w Janowicach

500 000,00 zł

22

14

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561024K w miejscowości Janowice

98 000,00 zł

21

15

Budowa przejścia dla pieszych w ciagu DW-964 odcinek 270, km 0,3

63 770,00 zł

19

16

Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej w Koźmicach Małych

36 000,00 zł

18

17

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 964 na odcinku 270km 0,3 do 270km 0,5

126 650,00 zł

18

18

Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul.Niepołomskiej z DK 94

10 500,00 zł

18

19

Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w budynku "Solnego Miasta"

243 790,00 zł

18

20

Modernizacja pomieszczeń budynku w Raciborsku na potrzeby filii biblioteki

80 000,00 zł

18

21

Rewitalizacja budynku "Harcówki" przy Domu Ludowym z przeznaczeniem na centrum spotkań mieszkańców osiedla Krzyszkowice w Wieliczce

200 000,00 zł

15


1 O kolejności na liście zadań o jednakowej liczbie podpisów popierających zadanie zadecydowało losowanie, zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu.

 

Lista zadań odrzuconych po dokonaniu weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 (PDF)

L.p.

Nazwa zadania

Przyczyna odrzucenia

1

Przepięcie do sieci miejskiej trzech latarni oświetlających plac stanowiący działkę gminną nr 613/2 w centrum Wieliczki

Wniosek nie spełnia wymogów § 6 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka (Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017r.) – brak wymaganej liczby podpisów osób popierających wniosek

2

Bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci

Wniosek nie spełnia wymogów § 12 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka (Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017r.) – wniosek niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

3

Zainstalowanie monitoringu wizyjnego

Wniosek nie spełnia wymogów § 12 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka (Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017r.) – brak tytułu prawnego do nieruchomości

Wniosek nie spełnia wymogów § 3 Zarządzenia nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka – zadanie nie ma charakteru inwestycyjnego.

4

Park spotkań mieszkańców i miejsce zabaw dla dzieci

Wniosek nie spełnia wymogów § 12 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka (Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017r.) – wniosek niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

5

U Kubusia Puchatka - parking P§R i park linearny na styku osiedli Kościuszki, Krzyszkowice, Przyszłość, Szymanowskiego

Wniosek nie spełnia wymogów § 2 ust. 1, oraz § 12 ust 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka (Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017r.) – ze względu na charakter zadania nie jest możliwa realizacja w ciągu 1 roku budżetowego, realizacja zadania narusza prawa osób trzecich.

 

Lista zmian wprowadzonych w projektach budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 w wyniku weryfikacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wykaz wszystkich zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019.

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2017

Na stronie znajdują się:

I  - Alfabetyczna lista wszystkich zadań opisanych we wnioskach, które wpłyneły do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

II  - Lista zadań wskazanych we wnioskach do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017, które zostały zweryfikowane pozytywnie.

III  - Zadania nie zweryfikowane pozytywnie wraz z uzasadnieniem Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

 

 

- -  ( I )  - - - - - - - - - - - -

Alfabetyczna lista wszystkich zadań opisanych we wnioskach, które wpłyneły do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.


1)  AKTYWNA TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA. Bieszczady - przyroda, kultura, historia

2)  DNI KOŹMIC I OBCHODY 70-LECIA KLUBU SPORTOWEGO WILGA

3)  GMINNY PRZEGLĄD TAŃCÓW I ZABAW LUDOWYCH Z RÓŻNYCH STRON POLSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

4)  HARMONIJNY ROZWÓJ MIASTA OD OD ŚREDNIOWIECZA PO NOWOCZESNĄ AGLOMERACJĘ FUNKCJONUJĄCĄ ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA

5)  INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW BRZEGÓW I GRABIA PRZEZ EDUKACJĘ, KULTURĘ I SPORT

6)  ITEGRACJA MIESZKAŃCÓW OS. KOŚCIUSZKI-PRZYSZŁOŚĆ-SZYMANOWSKIEGO – WARSZTATY KULINARNE, MANUALNE, IMPREZA PLENEROWA

7)  JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM. GIMNAZJALIŚCI POZNAJĄ KULTURĘ I TRADYCJE EUROPEJSKIE

8)  JUBILEUSZ 95–LECIA LKS CZARNOCHOWICE

9)  JUBILEUSZU 145-LECIA SZKOŁY I ROK KOŚCIUSZKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ŹRÓDŁEM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I ŚRODOWISKA LOKALNEGO

10)  KREATYWNE WAKACJE W SIERCZY

11)  KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I MIĘDZYKULTUROWYCH ORAZ POSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ UDZIAŁ W WYCIECZKACH I WARSZTATACH EDUKACYJNYCH

12)  KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ OD NAJMŁODSZYCH LAT POPRZEZ TANIEC REGIONALNY I SZEROKO ROZUMIANĄ KULTURĘ NARODOWĄ

13)  OBJAZDOWA AKCJA CHIPOWANIA ZWIERZĄT W GMINIE WIELICZKA

14)  ORGANIZACJA 12 DNI WĘGRZC WIELKICH 1-2.07.2017 R.

15)  OSIEDLOWY DOM KULTURY

16)  PIKNIK RODZINNY – OBCHODY 70-LECIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO KS GÓRNIK WIELICZKA

17)  POLSKA ZIELONA – Piknik rodzinny dla mieszkańców os. Krzyszkowice

18)  POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU IM. ŚW. ANIELI MERICI SIÓSTR URSZULANEK UR W SIERCZY, EDUKACJA W ZAKRESIE BEZPIECZNEJ DROGI DO DOMU ORAZ BUDOWANIE DOBRYCH NAWYKÓW ZWIAZANYCH Z ZACHOWANIEM NA DRODZE

19)  POWITANIE LATA W MIETNIOWIE - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WSI MIETNIÓW I INNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY WIELICZKA

20)  POZNAJEMY POLSKĘ Z MAMĄ I TATĄ

21)  PÓŁKOLONIA TERAPEUTYCZNA – KONSULTACJE DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ADAPTACJI SPOŁECZNEJ

22)  PROJEKT PRZYRODNIOCZO – EKOLOGICZNY OGRÓD ZMYSŁÓW – PROJEKT EDUKACYJNY WYKORZYSTUJĄCY ELEMENTY HORTITERAPII

23)  Q-LTURALNY GRAJÓW 2017 – WSPÓLNE DZIAŁANIE

24)  RODZINNY FESTYN INTEGRACYJNY NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKIEGO W SIERCZY

25)  SCENA WIELICKA

26)  SMAKI ŻYCIA

27)  SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I TECHNIK HARCERSKICH/SURVIVALOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY WIELICZKA

28)  SZKOŁA ŚLEDZIEJOWICE – MOJĄ PASJĄ

29)  TRADYCJA I PIĘKNO NARODU POLSKIEGO POPRZEZ TANIEC I ŚPIEW NASZYCH PRAOJCÓW

30)  UZDOLNIONA MŁODZIEŻ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

31)  WAKACJE NA SPORTOWO BOISKO – LEKARKA 2017

32)  WAKACYJNY WYJAZD DO STOLICY

33)  WARSZTATY EUROWEEK FORMĄ ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZYCH, INTERPERSONALNYCH I JĘZYKOWYCH UCZNIÓW

34)  WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ – IMPREZY ŚRODOWISKOWE W CZERWCU I WRZEŚNIU …

35)  WYBUDOWANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WÓZKÓW DZIECIĘCYCH

36)  X DNI OSIEDLA KRZYSZKOWICE – JUBILEUSZ 90 LECIA TOWARZYSTWA SPORTOWEGO „WIELICZANKA”

37)  ZABAWA W ZABAWIE

38)  ZAINSTALOWANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

39)  ŻEGNAJ LATO NA ROK W WĘGRZCACH WIELKICH

 

- -  ( II )  - - - - - - - - - - - -

Lista zadań wskazanych we wnioskach do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017, które zostały zweryfikowane pozytywnie ( PDF ).

 

- -  ( III )  - - - - - - - - - - - -

Zadania nie zweryfikowane pozytywnie wraz z uzasadnieniem Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

18)  Poprawa bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu św. Anieli Merici sióstr urszulanek Ur w Sierczy, edukacja w zakresie bezpiecznej drogi do domu oraz budowanie dobrych nawyków związanych z zachowaniem na drodze”

35)  Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych

38)  Zainstalowanie monitoringu wizyjnego