Głosowanie

Głosowanie

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2022/2023

 

 

-- (29.09.2022) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Głosowanie potrwa od 1 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

 

 

 

G Ł O S O W A N I E

 

>> Online <<

 

>> BO 2023 Karta do głosowania <<

 

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2021/2022

 

G Ł O S O W A N I E

 

>> O N L I N E <<

(zakończone)

>> BO 2022 Karta do głosowania <<

 

 

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2020/2021

 

15 marca 2021 r. rozpocznie się głosowanie na zadania złożone do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2020-2021. Głosować można online lub wypełniając ankiety ręcznie i składając na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1.

Głosować można poprzez:

G Ł O S O W A N I E - O N L I N E

(zakończone)

 

A N K I E T A

(PDF do wydruku)

Każdy może poprzeć 6 propozycji (trzy zadania małe i tyle samo ogólnogminnych, punktując je w skali 1-3). Aby zagłosować trzeba podać imię i nazwisko oraz numer pesel.

 

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2019/2020

 

-- (02.01.2020) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania:

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 - lokalne

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 - ogólnogminne

Lista zadań lokalnych rekomendowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020

Lista zadań ogólnogminnych rekomendowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- (22.10.2019) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie w sprawie wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 odbyło się w dniach:

od 28 października 2019 r. do 25 listopada 2019 r., do godz. 16:00

 

Kart do głosowania złożonych do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce lub wypełnionych w formie interaktywnej po upływie terminu określonego w ust. 1 nie uwzględnia się.

 

Uchwały Nr X/115/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2018/2019

 

-- (09.10.2018) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znamy już wyniki głosowania:

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 - lokalne

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 - ogólnogminne

Lista zadań lokalnych wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019

Lista zadań ogólnogminnych wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019

 

 

-- (30.07.2018) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie w sprawie wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 odbędzie się w dniach:

od 2 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r., do godz. 16:00

 

Ankiet złożonych do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce lub wypełnionych w formie interaktywnej po upływie terminu określonego w ust. 1 nie uwzględnia się.

 

Głosowanie odbywa się według zasad określonych w rozdziale 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/444/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce  z dnia 20 lipca  2017 r. w sprawie  zasad  i trybu  przeprowadzania  konsultacji  z mieszkańcami  w ramach budżetu obywatelskiego.

Głosowanie odbywa się poprzez:
1) złożenie Ankiety w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, lub
2) wypełnienie Ankiety w formie interaktywnej na stronie internetowej Gminy Wieliczka.

Wadliwie wypełnionych Ankiet nie bierze się pod uwagę.

W Ankiecie należy podać również dane głosującego, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL

 

Pełna treść zarządzenia: Zarządzenie nr 165/2018 w sprawie wzoru ankiety oraz szczegółowej procedury głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie wyników głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017 oraz zatwierdzonej do realizacji listy zadań

 

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017, ogłaszam wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

 

Do publicznej wiadomości podaję nazwę zadania oraz liczbę uzyskanych punków.

l.p.

Nazwa zadania

punkty

1

Organizacja 12 Dni Węgrzc Wielkich 1-2.07.2017 r.

2 016

2

Integracja mieszkańców Brzegów i Grabia przez edukację, kulturę i sport

1 865

3

Żegnaj lato na rok w Węgrzcach Wielkich

1 597

4

Uzdolniona Młodzież naszą przyszłością

1 398

5

Harmonijny rozwój miasta od średniowiecza po nowoczesną aglomerację funkcjonującą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na przykładzie Wrocławia

1 394

6

Tradycja i piękno narodu polskiego poprzez taniec i śpiew naszych praojców

1 318

7

Powitanie Lata w Mietniowie” - integracja społeczności lokalnej wsi Mietniów i innych mieszkańców Gminy Wieliczka

1 261

8

Q-lturalny Grajów 2017 – wspólne działanie

1 212

9

Poznajemy Polskę z mamą i tatą

1 136

10

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej i technik harcerskich/survivalowych dla dzieci i młodzieży z gminy Wieliczka

1 116

11

Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” gimnazjaliści poznają kulturę i tradycje europejskie

1 112

12

X Dni osiedla Krzyszkowice – Jubileusz 90 lecia Towarzystwa Sportowego „Wieliczanka”

1 045

13

Kształtowanie kompetencji interpersonalnych i międzykulturowych oraz postaw przedsiębiorczości poprze udział w wycieczkach i warsztatach edukacyjnych

979

14

Szkoła Śledziejowice – mają pasją

968

15

Smaki życia

852

16

Rodzinny festyn integracyjny na terenie zespołu dworskiego w Sierczy

843

17

Jubileusz 145-lecia szkoły i Rok Kościuszkowski w Szkole Podstawowej nr 2 źródłem integracji społeczności szkolnej i środowiska lokalnego

839

18

Gminny Przegląd Tańców i zabawa ludowych z różnych stron polski dla przedszkolaków „Polska – moja ojczyzna”

770

19

Projekt Przyrodniczo-ekologiczny – Ogród Zmysłów – projekt edukacyjny wykorzystujący elementy hortiterapii

747

20

Warsztaty EuroWeek formą rozwijania zdolności przywódczych, interpersonalnych i językowych uczniów

743

21

Integracja mieszkańców os. Kościuszki – Przyszłość – Szymanowskiego – warsztaty kulinarne, manualne, impreza plenerowa

721

22

Scena Wielicka

689

23

Wakacje na sportowo boisko – Lekarka 2017

669

24

Aktywna turystyka łączy pokolenia – Bieszczady – przyroda, kultura, historia

601

25

Dni Koźmic i obchody 70-lecia Klubu Sportowego Wilga

589

26

Zabawa w Zabawie

586

27

Kreatywne warsztaty w Sierczy

525

28

Objazdowa akcja chipowania zwierząt w Gminie Wieliczka

514

29

Współpraca ze społecznością lokalną – imprezy środowiskowe w czerwcu i wrześniu

495

30

Piknik rodzinny – obchody 70-lecia działalności Klubu Sportowego KS Górnik Wieliczka

453

31

Osiedlowy Dom Kultury

372

32

Półkolonia terapeutyczna – konsultacje dla dzieci z trudnościami w adaptacji społecznej

299

33

Jubileusz 95 – lecia LKS Czarnochowice

290

34

Kształtowanie tożsamości narodowej od najmłodszych lat poprzez taniec regionalny i szeroko rozumianą kulturę narodową

276

35

Polska zielona – piknik rodzinny dla mieszkańców os. Krzyszkowice

215

36

Wakacyjny wyjazd do stolicy

199

 


II. Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w Budżecie Obywatelskim Gminy Wieliczka na rok 2017, zgodnie z § 7 oraz § 8 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017 zatwierdzam listę zadań do realizacji oraz podaję komórki organizacyjne Gminy Wieliczka właściwe do realizacji danego zadania.

 

Listę zadań, o której mowa powyżej podaję do publicznej wiadomości określając:

1) nazwę zadania;

2) koszt realizacji zadania według oszacowania dokonanego w procesie weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań;

3) liczbę punktów, jaką poszczególne propozycje zadań otrzymały podczas głosowania

mieszkańców;

4) komórki organizacyjne Gminy Wieliczka właściwe do realizacji danego zadania.

 

l.p.

Nazwa zadania

koszt

punkty

komórka

1

Organizacja 12 Dni Węgrzc Wielkich 1-2.07.2017 r.

28 995.00

2 016

WKTiS

2

Integracja mieszkańców Brzegów i Grabia przez edukację, kulturę i sport

30 000.00

1 865

WKTiS

3

Żegnaj lato na rok w Węgrzcach Wielkich

20 000.00

1 597

WKTiS

4

Uzdolniona Młodzież naszą przyszłością

30 000.00

1 398

WKTiS

5

Harmonijny rozwój miasta od średniowiecza po nowoczesną aglomerację funkcjonującą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na przykładzie Wrocławia

15 680.00

1 394

WE

6

Tradycja i piękno narodu polskiego poprzez taniec i śpiew naszych praojców

30 000.00

1 318

WKTiS

7

Powitanie Lata w Mietniowie” - integracja społeczności lokalnej wsi Mietniów i innych mieszkańców Gminy Wieliczka

30 000.00

1 261

WKTiS

8

Q-lturalny Grajów 2017 – wspólne działanie

30 000.00

1 212

WKTiS

9

Poznajemy Polskę z mamą i tatą

29 925.00

1 136

WE

10

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej i technik harcerskich/survivalowych dla dzieci i młodzieży z gminy Wieliczka

30 000.00

1 116

MGOPS

11

Jestem polakiem, jestem Europejczykiem” gimnazjaliści poznają kulturę i tradycje europejskie

29 000.00

1 112

WKTiS

12

X Dni osiedla Krzyszkowice – Jubileusz 90 lecia Towarzystwa Sportowego „Wieliczanka”

30 000.00

1 045

WKTiS

13

Kształtowanie kompetencji interpersonalnych i międzykulturowych oraz postaw przedsiębiorczości poprze udział w wycieczkach i warsztatach edukacyjnych

30 000.00

979

WE

14

Szkoła Śledziejowice – mają pasją

30 000.00

968

WE

15

Smaki życia

30 000.00

852

WE

16

Rodzinny festyn integracyjny na terenie zespołu dworskiego w Sierczy

19 850.00

843

WE

17

Jubileusz 145-lecia szkoły i Rok Kościuszkowski w Szkole Podstawowej nr 2 źródłem integracji społeczności szkolnej i środowiska lokalnego

30 000.00

839

WE

18

Gminny Przegląd Tańców i zabawa ludowych z różnych stron polski dla przedszkolaków „Polska – moja ojczyzna”

30 000.00

770

WE

19

Projekt Przyrodniczo-ekologiczny – Ogród Zmysłów – projekt edukacyjny wykorzystujący elementy hortiterapii

29 800.00

747

WE

20

Warsztaty EuroWeek formą rozwijania zdolności przywódczych, interpersonalnych i językowych uczniów

30 000.00

743

WE

21

Integracja mieszkańców os. Kościuszki – Przyszłość – Szymanowskiego – warsztaty kulinarne, manualne, impreza plenerowa

30 000.00

721

WKTiS

 

WE – Wydział Edukacji

WKTiS – Wydział Kultury Turystyki i Sportu

MGOPS – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

 

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017  do realizacji przyjmuje się te zdania, które otrzymały największa liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację Budżetu Obywatelskiego w roku 2017. Mieszkańcy mieli do rozdysponowania 600 000 zł. Kwota ta wystarczy na realizację 21 zadań. Zadania wybrane w głosowaniu zostaną wykonane do 15 listopada 2017 roku.


Zadania przyjęte do realizacji wraz z liczbą uzyskanych punktów.

Zadania nieprzyjęte do realizacji wraz z liczbą uzyskanych punktów.