Zgłoszone zadania

Zgłoszone zadania

 

Na stronie znajdują się:

I  - Alfabetyczna lista wszystkich zadań opisanych we wnioskach, które wpłyneły do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

II  - Lista zadań wskazanych we wnioskach do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017, które zostały zweryfikowane pozytywnie.

III  - Zadania nie zweryfikowane pozytywnie wraz z uzasadnieniem Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

 

 

- -  ( I )  - - - - - - - - - - - -

Alfabetyczna lista wszystkich zadań opisanych we wnioskach, które wpłyneły do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.


1)  AKTYWNA TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA. Bieszczady - przyroda, kultura, historia

2)  DNI KOŹMIC I OBCHODY 70-LECIA KLUBU SPORTOWEGO WILGA

3)  GMINNY PRZEGLĄD TAŃCÓW I ZABAW LUDOWYCH Z RÓŻNYCH STRON POLSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

4)  HARMONIJNY ROZWÓJ MIASTA OD OD ŚREDNIOWIECZA PO NOWOCZESNĄ AGLOMERACJĘ FUNKCJONUJĄCĄ ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA

5)  INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW BRZEGÓW I GRABIA PRZEZ EDUKACJĘ, KULTURĘ I SPORT

6)  ITEGRACJA MIESZKAŃCÓW OS. KOŚCIUSZKI-PRZYSZŁOŚĆ-SZYMANOWSKIEGO – WARSZTATY KULINARNE, MANUALNE, IMPREZA PLENEROWA

7)  JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM. GIMNAZJALIŚCI POZNAJĄ KULTURĘ I TRADYCJE EUROPEJSKIE

8)  JUBILEUSZ 95–LECIA LKS CZARNOCHOWICE

9)  JUBILEUSZU 145-LECIA SZKOŁY I ROK KOŚCIUSZKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ŹRÓDŁEM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I ŚRODOWISKA LOKALNEGO

10)  KREATYWNE WAKACJE W SIERCZY

11)  KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I MIĘDZYKULTUROWYCH ORAZ POSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ UDZIAŁ W WYCIECZKACH I WARSZTATACH EDUKACYJNYCH

12)  KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ OD NAJMŁODSZYCH LAT POPRZEZ TANIEC REGIONALNY I SZEROKO ROZUMIANĄ KULTURĘ NARODOWĄ

13)  OBJAZDOWA AKCJA CHIPOWANIA ZWIERZĄT W GMINIE WIELICZKA

14)  ORGANIZACJA 12 DNI WĘGRZC WIELKICH 1-2.07.2017 R.

15)  OSIEDLOWY DOM KULTURY

16)  PIKNIK RODZINNY – OBCHODY 70-LECIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO KS GÓRNIK WIELICZKA

17)  POLSKA ZIELONA – Piknik rodzinny dla mieszkańców os. Krzyszkowice

18)  POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU IM. ŚW. ANIELI MERICI SIÓSTR URSZULANEK UR W SIERCZY, EDUKACJA W ZAKRESIE BEZPIECZNEJ DROGI DO DOMU ORAZ BUDOWANIE DOBRYCH NAWYKÓW ZWIAZANYCH Z ZACHOWANIEM NA DRODZE

19)  POWITANIE LATA W MIETNIOWIE - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WSI MIETNIÓW I INNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY WIELICZKA

20)  POZNAJEMY POLSKĘ Z MAMĄ I TATĄ

21)  PÓŁKOLONIA TERAPEUTYCZNA – KONSULTACJE DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ADAPTACJI SPOŁECZNEJ

22)  PROJEKT PRZYRODNIOCZO – EKOLOGICZNY OGRÓD ZMYSŁÓW – PROJEKT EDUKACYJNY WYKORZYSTUJĄCY ELEMENTY HORTITERAPII

23)  Q-LTURALNY GRAJÓW 2017 – WSPÓLNE DZIAŁANIE

24)  RODZINNY FESTYN INTEGRACYJNY NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKIEGO W SIERCZY

25)  SCENA WIELICKA

26)  SMAKI ŻYCIA

27)  SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I TECHNIK HARCERSKICH/SURVIVALOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY WIELICZKA

28)  SZKOŁA ŚLEDZIEJOWICE – MOJĄ PASJĄ

29)  TRADYCJA I PIĘKNO NARODU POLSKIEGO POPRZEZ TANIEC I ŚPIEW NASZYCH PRAOJCÓW

30)  UZDOLNIONA MŁODZIEŻ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

31)  WAKACJE NA SPORTOWO BOISKO – LEKARKA 2017

32)  WAKACYJNY WYJAZD DO STOLICY

33)  WARSZTATY EUROWEEK FORMĄ ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZYCH, INTERPERSONALNYCH I JĘZYKOWYCH UCZNIÓW

34)  WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ – IMPREZY ŚRODOWISKOWE W CZERWCU I WRZEŚNIU …

35)  WYBUDOWANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WÓZKÓW DZIECIĘCYCH

36)  X DNI OSIEDLA KRZYSZKOWICE – JUBILEUSZ 90 LECIA TOWARZYSTWA SPORTOWEGO „WIELICZANKA”

37)  ZABAWA W ZABAWIE

38)  ZAINSTALOWANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

39)  ŻEGNAJ LATO NA ROK W WĘGRZCACH WIELKICH

 

- -  ( II )  - - - - - - - - - - - -

Lista zadań wskazanych we wnioskach do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017, które zostały zweryfikowane pozytywnie ( PDF ).

 

- -  ( III )  - - - - - - - - - - - -

Zadania nie zweryfikowane pozytywnie wraz z uzasadnieniem Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

18)  Poprawa bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu św. Anieli Merici sióstr urszulanek Ur w Sierczy, edukacja w zakresie bezpiecznej drogi do domu oraz budowanie dobrych nawyków związanych z zachowaniem na drodze”

35)  Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych

38)  Zainstalowanie monitoringu wizyjnego