Dokumenty, informacje, zasady

Dokumenty, informacje, zasady

A K T U A L N O Ś C I

-- (31.05.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017.

Zadania przyjęte do realizacji.pdf    |    Zadania nieprzyjęte do realizacji.pdf

Więcej informacji ...

-- (19.05.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

 

-- (05.04.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy zainteresowanych na konsultacje w dniu 10 kwietnia 2017 r., w godz. od 15:00 do 17:30 do do Biura Rady Miejskiej w Wieliczce przy ul Powstania Warszawskiego 1.

 

-- (01.04.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać w terminie od 1 do 24 kwietnia 2017 r.,  poprzez złożenie wniosku, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017”.

 

Propozycję zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który najpóźniej w dniu zgłoszenia wniosku ukończył 16 lat.

 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017 wraz z załącznikami (wnioskiem, listą poparcia wniosku, ankietą do oceny zadań) dostępny jest w siedzibie Zespołu ds Profilaktyki Urzedu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Pocztowa 1, w godzinach pracy Urzędu, oraz pod poniższymi linkami.

Regulamin.odt

Wniosek.odt

Ankieta.odt

Lista-mieszkancow.odt

 

-- (15.02.2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017 oraz zwraca się o zgłaszanie propozycji zmian do powyższego projektu.


Mieszkańcy Gminy Wieliczka, którzy ukończyli 16 lat, mogą zgłaszać uwagi i propozycje zmian do Regulaminu w terminie do 7 marca 2017 r.:
1) osobiście poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, pisma z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017 - konsultacje projektu Regulaminu”;
2) listownie, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017 - konsultacje projektu Regulaminu”;
3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: magistrat@wieliczka.eu, przy czym w temacie wiadomości należy wpisać „Budżet Obywatelski 2017 - konsultacje projektu Regulaminu”.

Projekt Regulaminu 2017.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budżet obywatelski, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu, o wydaniu której zdecydują sami mieszkańcy miasta i gminy Wieliczka.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który ukończył 16 lat.